Tepelné čerpadlo Alira LWAV 82 s HV9

Tepelné čerpadlo LWAW 82 s HV 9 pracují výhradně s chladivy bez obsahu freonů (R410), které umožňuje provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty –22 °C (systém vzduch/voda) při zachování vysokého topného faktoru.

Popis

Tepelné čerpadlo má připojení na server vzdálené správy zdarma. Alpha innotec je nejprodávanější značkou tepelných čerpadel ve Švýcarsku. LWAV 82 je nejtišší tepelné čerpadlo vzduch/voda na trhu, hladina akustického tlaku činí pouze 44 dB(A) ve vzdálenosti 1 m díky technologii radiálního ventilátoru! Regulátor Luxtronik 2.1 je vybaven systémem pro inteligentní vytápění domu.

Vlastnosti a vybavení tepelného čerpadla:

 • Regulátor topného okruhu a tepelného čerpadla Luxtronik 2.1.
 • Vestavěný plně elektronický spouštěč pro omezení záběhového proudu.
 • Elektrické odporové těleso max. 6 kW.
 • Zabezpečení odtoku kondenzátu proti zamrznutí.
 • Plynule řízený výkon tepelného čerpadla díky invertorové technologii
 • Nejnižší hlučnost tepelného čerpadla na trhu (tišší než šepot).
 • Použití nejnovější technologie přímo v tepelném čerpadle (radiální ventilátor).
 • Vytápění, ohřev vody i chlazení v jednom zařízení.
 • Ovládání přes internet a pomocí mobilní aplikace.
 • LWAV + – varianta se vzduchotechnickými kanály pro ještě tišší chod.

 

Ohřev TUV bude probíhat v zásobníku o objemu 200 l, který je součástí hydraulické stanice HSV, s možností „převaření“ vody pomocí programu regulátoru tepelného čerpadla pro ochranu proti legionelám. Taktovací zásobník pro odtávání výparníku tepelného čerpadla je již vestavěn v hydraulické stanici HSV. S ohledem na provozní vlastnosti a následnou ekonomiku provozu tepelných čerpadel je nutné, aby byly provozovány s topnými tělesy dimenzovanými na topný spád max. 55/45 °C.

Ovládání přes vzdálený server zdarma:

tepelné čerpadlo ovladání

 

Regulace a elektroinstalace

Systém bude regulován ekvitermně pomocí komfortní mikroprocesorové regulace, dodané jako součást tepelného čerpadla. Ekvitermní regulátor Luxtronik zabezpečí řízení teploty náběhové vody do topení podle venkovní teploty. Dále zabezpečí v případě potřeby kaskádové spínání topného tělesa.

 

 Vlastnosti regulátoru:

 • intuitivní ovládání Jog-Dial (otoč a zmačkni).
 • plně obrázkový displej.
 • možnost regulace dvou topných a 1 směšovacího okruhu.
 • možnost řízení různých zdrojů tepla.
 • automatický program uvedení do provozu.
 • automatický program natápění mazaniny. program pro optimalizaci oběhových čerpadel.
 • vícejazyčné ovládání (česky/německy/anglicky/francouzsky atd.)
 • grafické rozhrání pro odečítání dat na PC Windows.
 • integrovaná flash paměť (např. pro aktualizaci softwaru).
 • možnost rychlého nahřátí zásobníku s teplou vodou.
 • provozní diagnostika pomocí PC.
 • automatické přepnutí zimního a letního času.
 • nastavení prázdninového programu pomocí spínacích hodin.
 • denní a týdenní programy pro všechny regulační okruhy.
 • vlastní diagnostika rozpoznání typu tepelného čerpadla.
 • termická dezinfekce teplé užitkové vody.
 • jedinečný odtávací manager pro úsporu energie.
 • možnost výškového přestavení polohy regulátoru na čerpadle.
 • dálková správa přes internet alphaweb.

 

Možnosti příslušenství:

 • možnost ovládání více tepelných čerpadel.
 • možnost vzdáleného ovládání pomocí napěťové sítě.
 • možnost řízení až tří nezávislých zdrojů tepla.
 • regulace větrací jednotky.
 • řízení solárního systému pomocí rozdílové regulace.
 • regulace ohřevu teplé vody v bazénu.
 • ovládání pomocí modemu a USB rozhraní.

Požadavky na elektroinstalaci:

 • zabezpečit přivedení hlavního přívodního kabelu pro podružný rozvaděč (CYKY 5Cx4).
 • zabezpečit přivedení kabelu HDO ( CYKY 2Ax1,5 ).
 • zabezpečit natažení kabelu pro čidlo venkovní teploty na severní fasádě · (SYKFY 2x2x0,5 mm2).
 • zabezpečit instalaci odpovídajícího jističe (1fxB16A) pro kompresor.
 • zabezpečit instalaci odpovídajícího jističe (3fxB10A) pro el. dotopové těleso.
 • zabezpečit instalaci odpovídajícího jističe (1fxB10A) pro regulátor.

 

Poptávka