Filtrační zařízení WAT MQ 10

Filtrační zařízení WAT MQ 9 je určeno ke snížení mechanických nečistot. Filtrační zařízení využívá speciální filtrační materiál, který filtruje mechanické příměsi z vody.

Popis

Filtrační zařízení WAT MQ 10 lze je používat v domácích a průmyslových systémech se silně kontaminovanou vodou, kterou by bylo neekonomické čistit pomocí tradičních mechanických filtrů typu sedimentačních filtrů. A to z důvodu, že je jejich kapacita příliš malá a musely by se velmi často měnit. Jako filtrační materiál je použit křemenný písek, který je obsažen ve dvou vrstvách. Velikost media je 1×3 mm a 3×5 mm. V době, kdy se na povrchu křemičitého písku shromažďují nečistoty a snižuje se kapacita filtru, stoupá tlaková ztráta a je nutné provést čištění. Čištění je prováděno automaticky.

Technické parametry:

Filtrační zařízení WAT MQ 10 1

Požadavky na běžnou práci zařízení:

  • Připojení k odpadu.
  • Regenerace zařízení minimálně jedenkrát za 7 dní.
  • Elektrické připojení 220 V, 1 fáze.
  • Tlak vody 2,5-6 bar.
  • Teplota místnosti nad 0 ° C.
  • Teplota vody do 25 ° C.
  • Správná instalace.

Systém obsahuje dva hlavní cykly – cyklus úpravy vody a regenerační cyklus (promytí).

 

Poptávka