Filtrační zařízení WAT MQ 13

Filtrační zařízení WAT MQ 13 je určeno ke snížení mechanických nečistot. Filtrační zařízení využívá speciální filtrační materiál, který filtruje mechanické příměsi z vody.

Popis

Filtrační zařízení WAT MQ 13 lze je používat v domácích a průmyslových systémech se silně kontaminovanou vodou, kterou by bylo neekonomické čistit pomocí tradičních mechanických filtrů typu sedimentačních filtrů. A to z důvodu, že je jejich kapacita příliš malá a musely by se velmi často měnit. Jako filtrační materiál je použit křemenný písek, který je obsažen ve dvou vrstvách. Velikost media je 1×3 mm a 3×5 mm. V době, kdy se na povrchu křemičitého písku shromažďují nečistoty a snižuje se kapacita filtru, stoupá tlaková ztráta a je nutné provést čištění. Čištění je prováděno automaticky. U filtračního zařízení WAT MQ 13 je možné naprogramovat dny, kdy bude probíhat proces regenerace.

Technické parametry:

Filtrační zařízení WAT MQ 13 1

Požadavky na běžnou práci filtračního zařízení:

• Připojení k odpadu
• Regenerace zařízení minimálně jedenkrát za 7 dní
• Elektrické připojení 220 V, 1 fáze
• Tlak vody 2,5-6 bar
• Teplota místnosti nad 0 ° C
• Teplota vody do 25 ° C
• Správná instalace

Cyklus regenerace:

Přístroj se musí pravidelně pročišťovat, aby došlo k odstranění nahromaděných látek (železo, zákal, mangan atd.) a obnovení kapacity filtračního materiálu.

Poptávka