Jímka samonosná kruhová 5 m³

Je potřeba pro bezproblémovou kolaudaci domu, v místech kde není možné se připojit na veřejnou kanalizaci. Jedná se o podzemní nádrž do míst bez výskytu spodních vod a jílovité půdy.

 

Popis

Jímka samonosná kruhová 5 m³

Bezodtoká jímka je tradičním řešením likvidace odpadních vod z nemovitosti, kterou ale v současnosti nahrazují modernější alternativy. Samonosné plastové jímky jsou určené k uložení do terénu. Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, nebo jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod.

S odpadní jímkou, obecně také žumpou, se setkáte především u starších nemovitostí nebo u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy. Bezodtoká nádrž z plastu nebo z betonu slouží k dočasnému shromažďování odpadních vod z domácnosti a její obsah je potřeba jednou za čas nechat odvézt fekálním vozem. Nejde přitom o lacinou záležitost – vývoz jímky vás může ročně vyjít na několik tisíc korun. V odpadní jímce se splaškové vody pouze shromažďují, aniž by docházelo k jejich čištění, proto je nutné zajistit pravidelný vývoz jímky. Důvod je prostý – odpadní vody se musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí.

Od ledna 2021 jsou majitelé jímek povinni prokázat, že si odpadní vody z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal spotřebě vody v domácnosti.
Největší nevýhodu představují vysoké provozní náklady, kvůli kterým nelze jímku doporučit k trvale obydleným nemovitostem.

Jímka samonosná nebo-li také nádrž na odpadní vodu (žumpa) o objemu 5 m³ (5000 l) od výrobce Hydroplast je dodávána s veškerou certifikací. 

Vyrobena z nerecyklovaného polypropylenu. Je potřeba pro bezproblémovou kolaudaci domu, v místech kde není možné se připojit na veřejnou kanalizaci. Jedná se o podzemní nádrž do míst bez výskytu spodních vod a jílovité půdy.

 

Parametry:

OBJEM    5 m³

VÝŠKA BEZ REVIZNÍHO KOMÍNU  1500 mm

VNĚJŠÍ PRŮMĚR  2250 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR  2050 mm

PRŮMĚR REVIZNÍHO KOMÍNU  600 mm

VÝŠKA REVIZNÍHO KOMÍNU  200 mm

NÁTOK DN  110 až DN  160

VÁHA  135 Kg

 

Poptávka