Filtry pro odstranění železa a manganu z vody

Různé filtry na odstranění železa a manganu

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to znamená, pokud moje voda obsahuje železo?

Zpravidla to poměrně neomylně poznáte i sami. To je ten stav, kdy říkáte, že vám doma z kohoutku teče „rezavá voda”. Železo jako takové je kov, který se na zemi vyskytuje vůbec nejhojněji a je pro lidské tělo veskrze neškodný. Naopak je jeho dostatek žádoucí.

Máte-li železa málo, nazývají lékaři tento stav anémie nebo též česky chudokrevnost. Což znamená, že vaše červené krvinky buď velmi rychle zanikají nebo se nestíhají tvořit nové. Tedy máte v krvi i nedostatek hemoglobinu a vaše plíce dostávají málo kyslíku.

 

A kde se bere v pitné vodě mangan?

 

Ruku v ruce se železem jde také mangan, v přírodě se tyto dva prvky prakticky vždy vyskytují současně. Přítomnost manganu ve vodě poznáte podle výskytu mastných skvrn nebo nezaměnitelného černého zabarvení. Pro člověka je nejen netoxický, ale potřebný, jeho nedostatek vám způsobí potíže s cévním systémem. Zdrojem těchto látek zpravidla bývají rudy, sedimenty a rovněž i průmyslová činnost.

 

Tak proč musí železo z vody pryč, když mi neuškodí?

 

To je samozřejmě pravda, konzumace takové vody vás opravdu nikterak neohrozí na zdraví, tím méně na životě. Přesto výskyt železa ve vodě žádoucí není, a to z jiných příčin. Už jsme se zmínili o tom, že jeho přítomnost detekujete ve vodě pouhým okem. Což není vše. Poznáte to také ochutnáním nebo čichem. Tento kov mění senzorické vlastnosti vody. Přičemž za změnu vůně vody jsou zodpovědné bakterie a takováto voda pak v žádném případě není pitná a nedoporučuje se ji používat ani coby užitkovou. To platí i pro mangan, jeho vysoká koncentrace může způsobit například skvrny na vypraném prádle, jejichž odstranění je potom velmi obtížné.

To ovšem stále není jediný důvod. Železo sloučené s kyslíkem způsobí vznik oxidu železitého, a tím korozi armatur a potrubí. Takže může citelně poškodit bojlery a jiná zařízení. Abychom dokázali rozlišit, kdy už je železa ve vaší studni příliš, musíme provést rozbor vody. A co z něj vyčteme? Přesahují-li hodnoty železa následující hranici: 

 

 • pro pitnou a balenou vodu 200 μg/l
 • pro kojeneckou a pramenitou 300 μg/l
 • a pro studniční až 500 μg/l

 

představuje už obsah železa ve vodě problém a je zapotřebí jej řešit. Stejně tak objevíme-li ve studni nadlimitní hodnoty manganu, je nutné vodu upravit. Jak?

 

Nezbytností jsou filtry na železo a mangan, chceme-li nežádoucí látky ve vodě eliminovat

 

Existuje několik způsobů, jak vysokou koncentraci manganu i železa snížit. První je oxidace různými látkami (patří sem manganistan draselný, vzdušný kyslík, který se v praxi kombinuje ještě s užitím hydroxidu vápenatého, chlór nebo ozon). Je založena na principu oxidace sloučenin (Fe2+, Mn2+), hydrolýzou pak vznikne oxid železitý, který lze odstranit.

Případně jinou možností je varianta biologická. Další užívanou metodou jsou filtry na železo či mangan iontoměničové (výměna probíhá za chlorid sodný nebo vápenatý), případně kontaktní filtrace (nejčastěji pískem), dalším postupem je čiření, kdy dojde k vyloučení pevných látek následkem přidání tzv. koagulačního činidla.

 

Naše filtry na železo a mangan:

Naše odželezňovací-filtry jsou určeny k odstranění např. železa, manganu, a zároveň dochází k odstranění vápníku i hořčíku - změkčení vody.

 

Náplní filtrů na odželeznění  může být například silně kyselý katex. Při odstranění železa, manganu a nebo tvrdé vody(vápníku a hořčíku) dochází v poměru k nárůstu sodíku v pitné vodě. Odželezňovací filtry jsou určeny pro nepřetržitý provoz, kdy po dobu regenerace obvykle v noci lze odebírat pouze vodu neupravenou. Odželezňovací filtry jsou vyrobeny převážně z plastů a řídící ventilová jednotka je také z plastu plus mosazi. Praní a regenerace probíhá plně nebo poloautomaticky podle předem nastaveného režimu, který je udaný typem použité jednotky. Celý proces se opakuje v pravidelných cyklech.

 

Pro lepší typy odželezňovače je součástí řídící jednotky vestavěný impulsní vodoměr, který dává impuls pro provedení regenerace. Regenerace obvykle probíhá v noci, aby vás nerušila a vodu jste měli stále upravenou. Filtry odstraňující železo, mangan a tvrdost umožňují nastavení tvrdosti upravené vody směšováním tvrdé vody.  Filtr se zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody specialistou-technologem.

 

Příklad většího filtru na železo a mangan pro pitnou vodu

 

 

 

Zdůvodu určení správné náplně v odstraňovači doporučujeme vypracovat chemický rozbor vody.

 
 

Znakem zvýšeného obsahu železa ve vodě

je rezavý zákal a usedlina neboli sediment, který se projevuje po nějaké době, hlavě po ohřevu vody.

Vodu nelze používat ani pro užitkové účely, protože sloučeniny železa se usazují v trubkách a následně pak ucpávají potrubí a přívody vody do praček, toalet, bojlerů atd...

 

Mangan se o proti železu projevuje 

 

„mastnými“ skvrnami na povrchu vody. Vodu pak není možné používat ani pro užitkové účely. Mangan tvoří obtížně odstranitelné skvrny při praní prádla. 

 

 


Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou • 21. 1. 2020

  Pitnou vodou k rakovině?

  Kohoutková voda může podle vědců za desítky nádorů močového měchýře u nás. 

   
 • 18. 12. 2019

  PF 2020

  Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

 • 6. 11. 2019

  Blíží se konference Počítáme s vodou

  Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 bude konat mezinárodní konference „POČÍTÁME S VODOU“, která již pátým rokem umožnuje zviditelnit vždy vybranou oblast týkající se hospodaření s dešťovou vodou.