Sledujte nás:

Filtr dusičnanů
a dusitanů

Z hlediska chemie to jsou soli kyseliny dusičné, také se jim říká nitráty. Jsou bohaté na dusík.

Co jsou to dusičnany?

Z hlediska chemie to jsou soli kyseliny dusičné. Také se jim říká nitráty a jsou bohaté na dusík. Tzv. koloběh dusíku je nezbytný pro to, aby si příroda udržela svou rovnováhu a má několik fází. Dusičnany vznikají procesem tzv. nitrifikace, to znamenená oxidací amoniaku (čpavku) nitrifikačními bakteriemi. V přírodě se proto dusičnany vyskytují přirozeně, a to ve vodách i v půdě. Najdeme je také v potravinách, jelikož v důsledku výše popsaného procesu se dostanou do rostlin, a tím do všeho téhož původu. Využití navíc našly i v zemědělství. Jsou ale i v potravinách původu živočišného – z krmení nebo jako přidané látky (tzv. aditiva, to znamená konzervanty a jiné).

Výskyt dusičnanů ve vodě

Psali jste, že se tam objevují zcela přirozeně? To je pravda. Člověk však svým působením zmíněnou rovnováhu narušuje. Zvýšená koncentrace dusičnanů ve vodě (jak v té povrchové, tak i v podzemní) je důsledkem jejich používání v zemědělství. Ke strmému vzestupu jejich uplatnění v tomto odvětví začalo docházet od šedesátých let dvacátého století. Také může být příčinou jejich výskytu znečištění zdroje vody jímkou nebo odpadní vodou.

Naši odborníci radí

Přehrát video

Proč jsou dusičnany nebezpečné našemu zdraví?

Pro dospělé nepředstavují vesměs riziko, nebezpečné jsou tehdy, pokud dojde v organismu bakteriemi sídlícími v trávicím traktu k přeměně na toxické dusitany. Což se stane zejména v situaci, kdy stav trávicího ústrojí není z nějakého důvodu zcela optimální. Ohroženy jsou tímto nebezpečím především malé děti, tedy kojenci během prvních čtyř měsíců života. V případě, že se dusitany dostanou do krve, může dojít k tzv. methemoglobinémii. Což znamená, že hemoglobin přestane plnit svou funkci v podobě transportu kyslíku do plic. Dítě se proto může i udusit. V těle dospělého člověka existují enzymové systémy schopné přeměnit methemoglobin zpět na hemoglobin, který dokáže opět zajistit výměnu dýchacích plynů. V organismu kojence však k tomu není dostatečná kapacita.

Jaké jsou limity pro výskyt dusičnanů v pitné vodě?

Konkrétní údaje získáme za pomoci rozboru vody, teprve pak můžeme doporučit správný filtr. Horní povolená hranice pro obsah dusičnanů v pitné vodě je 50 mg/l, a to jak pro kojence, tak i pro dospělé osoby. Pro dusitany je limit 0,5 mg/l. Pokud zjistíme ve vodě ze studny dusitany, indikuje to silné znečištění.

Jaké je řešení v případě, že budou hodnoty překročeny?

Domácími metodami si v tomto případě neporadíte. Převařit vodu nestačí, potřebovat budete speciální filtry schopné dusičnany a dusitany odstranit. Fungují na principu tzv. iontové výměny. Dusičnany se „vymění” za neškodný chlorid sodný a tuto vodu pak lze použít i jako pitnou. Proces výměny se děje přes speciální vložky z pryskyřice, které následně zachytí škodliviny. Lze je použít opakovaně, stačí je regenerovat, a to za pomoci chloridu sodného, tedy běžné kuchyňské soli, dodávaného v tabletách.

Další možnosti filtrace