Okolní vodní zdroje a jejich měření před realizací nového vrtu