Dotace na realizaci
vodního zdroje
v Blovicích

Získejte z rozpočtu města Blovice až 50.000,- Kč na novou studnu, či prohloubení stávající.

Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Veškeré naše služby a realizační práce zvládáme v krátkých dodacích termínech.

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BLOVICE V OBDOBÍ OD 01.01.2020 – 31.12.2021 NA PODPORU INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VE MĚSTĚ BLOVICE A V JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM MĚSTA BLOVICE DNE 10.6.2020.“

Účel použití dotace

Zřízení individuálního zásobování vodou (kopaná studna, vrt), popř. prohloubení stávající studny ve městě Blovice a v jeho místních částech, kde se nelze připojit na veřejný vodovodní řad (dále také jako stavba).

Maximální výše dotace

50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů do max. výše 50.000 Kč.

Celkový objem dotace

1.700.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti o dotaci

Průběžně od 01.08.2020 – 31.12.2021

Postup při poskytování dotace

Pro získání dotace je potřeba vyplnit a předložit obci žádost. Rádi vám s administrativní částí poradíme.

Co vše vám v rámci dotace zajistíme:

Hydrogeologie*

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Hydrogeologické posouzení záměru
 • Vyproutkování a nalezení pramene
 • Hydrogeologické posudky ke studni

Projekty*

 • Průzkumné vrty
 • Stavební povolení na vrtané a kopané studny
 • Legalizace studen (pasporty)
 • Projekty pro dodatečné stavební povolení vrtané studny
 • Projekty vodního hospodářství
 • Projekty likvidace vrtaných a kopaných studní

Stavební povolení*

 • Vyřízení povolení pro průzkumný vrt
 • Stavební povolení
 • Zastupování při nařízených ústních jednání
 • Vyřízení „kolaudace“
 • Povolení k nakládání s podzemními vodami

Realizace na klíč

Uznatelné náklady:

 1. náklady související se stavbou nové studny (kopaná, vrt) pro individuální zásobování vodou, tj. realizace stavební a technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu
  k vyústění přípojného potrubí do studny, včetně samotného pořízení studny v lokalitě, kde není možno se připojit k veřejnému vodovodnímu řadu
 2. náklady související s prohloubením stávající studny pro individuální zásobování vodou a realizací stavební a technologické části stavby, v lokalitě, kde není možno se připojit k veřejnému vodovodnímu řadu

*Neuznatelné náklady:

Projektová příprava, náklady nepřímo související se stavební a technologickou činností, správní poplatky spojené s vydáním stavebního povolení, popř. s vydáním dokladu o povolení k trvalému
užívání stavby aj.

Proč se obrátit právě na nás?

 • Dlouhodobá zkušenost s vodou po celé České republice
 • Regionální znalosti v oblasti hydro/geologie, úpravy kvality vody, technologických řešení problémů s vodou
 • Profesionální a otevřený přístup k našim zákazníkům
 • Více než 16.000 zákazníků, mezi které patří řada obcí, Povodí Vltavy, Arcibiskupství Pražské, Čepro a. s., KLAUS Timber a. s., ALZA.CZ a. s. a další

V čem se lišíme od většiny společností zabývajících se vodou?

 • Řešíme komplexně problémy s vodou
 • Jsme profesionálové v oboru
 • Vyřešíte vše od A po Z s jednou firmou

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 537 544.

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody