AS-MONOcomp 4

Čistička odpadních vod je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, kdy technologické čištění je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie.

Popis

AS-MONOcomp 4

Inovovaná domovní čistírna odpadních vod AS-MONOCOMP 4 je určena k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení této čistírny je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. Tato domovní čistírna splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb. – je tedy vhodná tzv. „na ohlášení“ a to při vypouštění přečištěné vody do povrchových vod.

Výhody:

 • ČOV na ohlášení do vod podzemních i povrchových
 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
 • Nízké provozní náklady
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
 • Díky pochůznému poklopu lze umístit i ve zpevněných plochách
 • Ověřený český výrobce

Technologie čištění

ČOV AS-MONOCOMP 4 je aktivační aerobní čistírna odpadních vod. Znečištění je z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy v tzv. SBR reaktoru. Při procesu aerace se využívá jednoduché nádrže a časově řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne. Naopak sedimentační fáze je orientována do nočních hodin, což zohledňuje obvyklý rytmus provozu domu.

 • Fáze I – Aerační fáze, během níž dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům, kdy plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy.
 • Fáze II – Sedimentace, pak probíhá obvykle v nočních hodinách a zabezpečí sedimentaci vloček tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou.
 • Fáze III – Odtah čisté vody proběhne po sedimentaci, která obvykle trvá 1,5 hodiny. Vyčištěná voda je odtažena do odtokového žlabu nebo nádržky na odběr vzorků  mamutkou.
 • Fáze IV – Přebytečný kal je odveden do samostatné části pro odvodnění a stabilizaci a následně ho lze kompostovat.

Zdroj: ASIO

 

Instalace zařízení: 

Instalace je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu (dle projektové dokumentace), napojí na vnitřní kanalizaci a propojí hadicemi uloženými  v chráničce s ovládací skříňkou (dmychadlo, ventily a rozváděč) a ta se připojí na el. energii – 230 V.

Důležité upozornění: 
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle „Projekčních a instalačních podkladů“ – v souladu s ČSN EN 12056.
Vzduchové propojení mezi ČOV a dmychadlem není součástí dodávky, zajistí investor.
Nádrž (i zvýšený nástavec) je nutné obetonovat pouze v případě vysoké hladiny spodní vody nebo je-li nástavec ČOV zvýšen.

Technické parametry:
Domovní ČOV  je dimenzována pro průměrný průtok cca 0,6 m3;/den (tj. 2-5 osob).

Technologie je osazena ve válcové nádrži z PP o průměru 1200 mm a výšce 220 mm s válcovým vstupním komínkem prům.950 x 500 mm s pochůzným poklopem.
Celková výška 2020 mm. Hmotnost 150 kg. Vtok i odtok je upraven na připojení na PVC DN 150 mm.
Výška vtoku je 1300 mm, výška odtoku je 1220 mm od základové desky. Součástí dodávky je dmychadlo.
Umístění dmychadla mimo nádrž ČOV je možné do vzdálenosti 5 – 7 m.

Poptávka