Sledujte nás:

Aquatec AT6+

Čistička odpadních vod je určena k čištění splaškových vod z rodinných domů do 6 obyvatel.

Popis

Aquatec AT6+

Čistírna odpadních vod Aquatec AT6+  je určena k čištění splaškových vod z rodinných domů do 6 obyvatel.

Přečištěná voda se může znovu využít jako voda užitková, například k závlaze zahrady nebo ji vypustit do podzemních či nadzemních vod.

Je tvořena z celoplastového pláště vnitřní technologickou vestavbou využívající nízkozatěžovanou aktivaci s aerobní stabilizací kalu.

Čištění odpadních vod probíhá kontinuálním biologickým čištěním s integrovanou akumulací nárazově protékajících vod.

Tato patentově chráněná technologie dosahuje vysokou kvalitu čištění, nízké pořizovací i provozní náklady.

Čistírny AT jsou dlouhodobě testovány dle evropské normy EN 12566-3.

Lze ji plně ovládat přes mobilní aplikaci.

Parametry:

Objednávka domácí čistírny odpadních vod Aquatec AT6+  zahrnuje také:

  • šachtu na dmychadlo s krytem
  • vtokové těsnění – gumový prostup DN50
  • mikroprocesor AQC Plus GSM
  • Dmychadlo a set SECOH EL-60N
  • Klíč k zámku
  • Chráničku vzduchové hadice Ø 50mm
  • Valmon Premium PVC hadici

Aquatec AT6+

Čistička odpadních vod

Pro osazení ČOV je nutné vykopat stavební jámu s příslušnými půdorysnými rozměry a hloubkou (dle dodaného výkresu osazení) a vybetonovat podkladovou železobetonovou desku s rovností cca 5mm.

Poté se obsype zeminou. Při obsypání je nutné postupovat rovnoměrně po zhutňovaných vrstvách o mocnosti 300mm.

Doporučujeme zeminu po vrstvách důkladně prolít vodou a ČOV postupně napouštět. Zemina nesmí obsahovat kameny, stavební materiál a ostatní předměty. Mohly by mechanicky poškodit plastovou nádrž ČOV.

Umístění

Součástí strojního zařízení k ČOV je dmychadlo, které pomocí ventilů umístěných v ČOV vhání do nádrže vzduch.

Dmychadlo se umísťuje do 5m od nádrže, avšak není přímo její součástí. Ideálními prostory jsou garáže, sklepy, kryty do vnějšího prostředí, nebo šachta na dmychadlo (lze vyhledat v doplňcích).

Nádrž není dimenzována na případné další zatížení, způsobené tlakem pneumatik vozidel apod.. Kryt ČOV je nepochůzný. ČOV proto nedoporučujeme umisťovat do těsné blízkosti dveří, pod okna či balkóny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poptávka