AS-VARIOcomp K

ČOV AS-VARIOcomp K

patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat

Popis

AS-VARIOcomp K

patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie.

Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

Výhody:

  • nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě
  • kompletnost dodávky – vše včetně vstupního komínku a poklopu je zahrnuto v ceně
  • nízké provozní náklady a spolehlivý provoz
  • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
  • samonosné provedení
  • odběr vzorků přímo v ČOV
  • pochůzný poklop s nosností 200 kg
  • možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
  • osvědčení o certifikaci podle legislativy EU

Technologie čištění

Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru. Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla.

Případně je v této částí umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV).

 

Jak to funguje?

Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny.

Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže, odkud je vyčištěná voda odčerpávána do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru, a to dle potřeby.

 

Poptávka